BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 26 lipca 2007 roku
w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za II kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje :

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Stawiski informację o wykonaniu budżetu Gminy Stawiski za II kwartał 2007 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lip 2007 17:07
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1842 razy