BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/49/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Stawisk umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali sportowej” do kwoty 1.000.000 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Stawiski i podpisanie deklaracji do weksla.

§ 2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10.07.2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( Dz. U. Nr 134 poz. 944) następowała będzie z dochodów własnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 cze 2007 14:40
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2146 razy