BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 11 czerwca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej na lata 2007 – 2009.

Na podstawie art.17 ust.1 pkt.13 i art.22 pkt.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz.2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565 Nr 94, poz.788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz.1487, Nr 180 poz. 1493 z 2006 r. Nr 135 poz.950, Nr 144 poz.1043, Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz.1831, Nr 251 poz.1844, z 2007 r. Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz.226, Nr 48 poz. 320) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Pomocy Społecznej na lata 2007 – 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach koordynuje realizację programu o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 cze 2007 23:29
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2168 razy