BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/07 Burmistrza Stawisk

z dnia: 19 lutego 2007 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr IV/8/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje :

     § 1.

  1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1.255.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1;
  2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1.255.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2;
  3. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w dziale 900 na ogólną kwotę 50.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3;
  4. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco :
    • Plan dochodów budżetowych – 12.697.039 zł.;
    • Plan wydatków budżetowych – 12.098.743 zł.

     § 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 mar 2007 10:21
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1863 razy