BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/19/07 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 31 stycznia 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 ,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 ,poz.1337) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Społecznych na rok 2007 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na rok 2007 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Plany pracy poszczególnych komisji

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lut 2007 09:56
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2164 razy