BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/116/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 grudnia 2016 roku
w sprawie: zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym zaliczonym do sektora finansów publicznych.

     Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2, art. 10c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zapewnia się wspólną obsługę finansową jednostkom organizacyjnym zaliczonym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.

§ 2. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Urząd Miejski w Stawiskach.

§ 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:

1) Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach,
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach,
3) Szkoła Podstawowa w Porytem,

§ 4. Zakres obowiązków jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski


Uchwała straciła moc 01 stycznia 2022 r. 

Uchwała obowiązująca: Uchwała Nr XXXVIII/219/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 9 listopada 2021 roku w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 gru 2016 15:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1318 razy