BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 65.2016 Burmistrza Stawisk

z dnia: 15 listopada 2016 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy na 2017 r.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r poz 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LXVI/263/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy Stawiski na 2017r w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Stawiskach wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Stawiskach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 gru 2016 14:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1304 razy