BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 64.2016 Burmistrza Stawisk

z dnia: 15 listopada 2016 roku
w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2022.

     Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVI/263/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2022 wraz z materiałami wymienionymi w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Stawiskach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 gru 2016 14:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1288 razy