BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/104/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 02 września 2016 roku
w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 93/XIX/96 Rady Gminy i Miasta Stawiski z dnia 29 czerwca 1996 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta,

Rada Miejska w Stawiskach

u c h w a l a:

§ 1. Nadać Pani Janina Konopka tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Stawiski.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 wrz 2016 11:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1473 razy