BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16.2016 Burmistrza Stawisk

z dnia: 29 marca 2016 roku
w sprawie: informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok.

     Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według załącznika nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach za 2015r. według załącznika nr 2.

§ 3. Przedłożyć powyższe sprawozdanie i informację Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 kwi 2016 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1289 razy