BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14.2016 Burmistrza Stawisk

z dnia: 18 marca 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

     Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 Uchwały Nr XX/70/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2016 Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 18.092zł; zwiększenie planu – 18.092zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 22.492.568zł, z tego: bieżące – 22.490.500zł; majątkowe – 2.068zł;

- Plan wydatków budżetowych – 21.832.568zł, z tego: bieżące – 20.709.168zł; majątkowe – 1.123.400zł.

2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 kwi 2016 14:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1379 razy