BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/47/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 września 2015 roku
w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz.133) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży do rozpoznawania spraw cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich w wyborze na kadencję 2016 – 2019 wybrana została Żurawska Halina.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach do przekazania niniejszej uchwały Prezesowi Sądu Rejonowego w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 paź 2015 10:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 996 razy