BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/11/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2015 rok.

     Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz. 249 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 12:14
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1449 razy