BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/10/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2015 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej działalności Rady, Komisji i Burmistrza Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 12:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1556 razy