BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 grudnia 2014 roku
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

    Na podstawie art.18 a ust.1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz § 15 ust.1 – 3, § 70 ust.2 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz.249), uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1) Urban Robert – Przewodniczący,
2) Bagiński Robert – członek,
3) Ducka Bogusława – członek,
4) Gutowski Kazimierz – członek,
5) Razarenkow Zbigniew Kazimierz – członek.

§ 2. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w składzie:

1) Chodnik Sławomir – członek,
2) Wysocka Elżbieta – członek,
3) Tyszka Zbigniew – członek,
4) Kurkowski Bogdan – członek,
5) Zalewski Tadeusz – członek.

§ 3. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

1) Sobociński Marek – członek,
2) Kiełczewski Antoni – członek,
3) Komosiński Karol – członek,
4) Karwowski Emil – członek,
5) Zalewski Józef – członek.

§ 4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących i Zastępców komisji wymienionych w § 2 i 3 uchwały, komisje wybierają we własnym zakresie spośród swoich członków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 gru 2014 14:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1677 razy