BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 grudnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

     Na podstawie art.19 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz.594 z późn. zm.) po przeprowadzeniu głosowania tajnego Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór radnego KARWOWSKIEGO Emila na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Józef Zalewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 gru 2014 14:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1640 razy