BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIV/231/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 listopada 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stawisk.

     Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r. poz.267 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą na działalność Burmistrza Stawisk, stwierdza się w wyniku dokonanych wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpis uchwały z uzasadnieniem doręcza się Skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2013 15:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1684 razy