BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/207/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.594) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości – następujących działek:

1) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 15 o powierzchni 0,0500ha, położonej w Żelazkach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/0026733/3;

2) działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 27 o powierzchni 0,0200ha, położonej w Żelazkach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/0026733/3;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 cze 2013 08:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1599 razy