BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/206/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 20 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

     Na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 32, poz.191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisje Inwentaryzacyjną w składzie:

1) Iwona Niedźwiedzka – przewodniczący;
2) Małgorzata Chodnicka – członek;
3) Grzegorz Malinowski – członek.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/10/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 cze 2013 08:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1860 razy