BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie       Zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ a także art.. 46a ust 1 i 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150/ Burmistrz Stawisk

Zawiadamia


że w dniu 23 lipca 2007r. zostało wszczęte na wniosek Pani Elżbiety Dzięgielewskiej zam. 18-400 Łomża, ul. Górna 25 i Pana Wojciecha Dziegielewskiego zam. Tafiły 8, 18-520 Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego typu karpiowego o łącznej produkcji nieprzekraczajacej 3,5 t z 1,0 ha w obrębie miasta Stawiski na działce oznaczonej nr geod. 960/16.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w
Urzędzie Miejskim w Stawiskach,
ul. Plac Wolności 13/15,
pokój nr 13 w godzinach 730-1545

oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Jednocześnie zawiadamia się , iż zgodnie z art. 51ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska tut. Urząd wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Starosty Kolneńskiego o opinię dotyczącą raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz
Data powstania: czwartek, 31 lip 2008 13:36
Data opublikowania: czwartek, 31 lip 2008 13:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 07:51
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1830 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.