BIP Gminy Stawiski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Stawiski, dnia 22 lipca 2008 r.

GG 7240 – 27/08

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY


Lp. Nieruchomość z oznaczeniem KW Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki Pow. nieruchomości Położenie miejscowość Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Forma oddania nieruchomości Cena sprzedaży /PLN/ Sposób zapłaty uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 7568 463 0,0117 ha Stawiski ul. Spokojna Działka budowlana niezabudowana W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo Sprzedaż w drodze przetargowej Brutto:4 026,00 zł Netto: 3 300,00 zł VAT:726,00 Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność  
2 7568 461/2 0,0261 ha   Działka budowlana niezabudowana W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo Sprzedaż w drodze przetargowej Brutto: 9 760,00 zł Netto: 8 000,00 zł VAT: 1 760,00 zł j.w.  
3 21299 993/9 0,0294 ha Stawiski ul. Parkowa Działka budowlana niezabudowana j.w. sprzedaż w drodze przetargowej Brutto:10 980,00 zł Netto:9 000,00 zł VAT: 1 980,00 zł j.w.  
4 28979 78/2 0,0209 ha Ignacewo droga W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolnicze Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej Brutto: 3 050,00 zł Netto: 2 500,00 zł VAT: 550,00 zł j.w.  
5 1044 420 0,0231 ha Stawiski ul. Długa 9 Lokal mieszkalny nr 2 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców Lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w działce gruntu: 7 240,00 zł j.w. Wysokośc bonifikaty zostanie określona w formir uchwały przez Radę Miejską w Stawiskach
6 Brak 63/8 i 63/9 1,1400 ha Wysokie Małe Lokal mieszkalny nr 2 j.w. j.w. Lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w działce gruntu 9 295,00 zł   j.w.


Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 05 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.
Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: środa, 23 lip 2008 18:51
Data opublikowania: środa, 23 lip 2008 19:40
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lut 2009 13:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2431 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.