BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

      Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

Zawiadamia się


że w dniu 23 lipca 2008 r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Stawiski reprezentowanej przez Burmistrza Stawisk, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na „BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEŚCIE STAWISKI ul. Łomżyńska „ na terenie obejmującym część działek 430,432,456/1, 456/2,459/8,1042,715/2,716,990,991/1,989,720/2,735/3,735/4,736/2,690,733/2,1026/1,389 położonych w m. Stawiski, przy ul. Łomżyńskiej.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami i wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: środa, 23 lip 2008 15:09
Data opublikowania: środa, 23 lip 2008 15:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sie 2008 07:38
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1845 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.