BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 kwietnia 2008 roku

      Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zawiadamiam, iż zwołałam XVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
      Sesja odbędzie się 30 kwietnia 2008r. (środa) o godz. 1330 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25.04.2008r.
  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  6. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Stawiski.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: środa, 23 kwi 2008 14:38
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2008 14:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lut 2009 13:02
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1974 razy