BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

w sprawie inwestycji zrealizowanej w ramach projektu wspófinansowanego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 - Rozwój lokalny pn. ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski”
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póz. zm./ i w związku z art. 46a ust.5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150/ Burmistrz Stawisk

zawiadamiaże dla inwestycji zrealizowanej w ramach projektu Z/2.20/III/3.1/1440/04 współfinansowanego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3- Rozwój lokalny pn.

,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski”

obejmującej:
  1. Przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Stawiski o długości 887,09 mb i budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami o długości 742 mb w ulicach: Parkowa, Sadowa, Spokojna i Steczkowskiego, nr ewid. gruntów 737/2, 995/4, 730/1, 995/1, 730/2, 730/3, 994/10, 993/6, 993/5, 993/9, 779/3, 801, 790/14, 462/6,458/5, 464/1,463, 713/2, 714/2, 998, 790/; 2 i 791/3:
  2. Przebudowę drogi gminnej i powiatowej od drogi krajowej nr 61 przez wieś Karwowo w km 0+000 – 1+703, 75 i 0 +000 – 0+262, 30 o długości 1966, 05 mb obejmującej działki nr ewid. 276, 273, 274, 272, 278, 277/2 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na w/w przedsięwzięcie.
      Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie oraz Starostą Kolneńskim.
      Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w:

Urzędzie Miejskim w Stawiskach,
ul. Plac Wolności 13/15,
p. nr 13.


      Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2008 14:32
Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2008 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2008 22:14
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2097 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.