BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 25 kwietnia 2008 roku

      Zawiadamiam, iż zwołałam XXVI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2008r.(piątek) o godz.1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18.04.2008r.
  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: piątek, 11 kwi 2008 14:38
Data opublikowania: piątek, 11 kwi 2008 15:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lut 2009 13:01
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1936 razy