BIP Gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

w sprawie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź.zm./

Burmistrz Stawisk zawiadamia


że dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski obejmującej: 1. Przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Stawiski o długości 887,09 mb i budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami o długości 742 mb w ulicach
Parkowa, Sadowa, Spokojna i Steczkowskiego , nr ewid. gruntów 737/2,995/4, 730/1, 995/1, 730/2, 730/3, 994/10, 993/6, 993/5, 993/9, 779/3, 801, 790/14, 462/6, 458/5, 464/1, 463, 713/2, 714/2, 998, 790/2 791/3, obręb Stawiski, gmina Stawiski
2. Przebudowę drogi gminnej i powiatowej od drogi krajowej nr 61 przez wieś Karwowo w km 0+000-1+703,75 i 0+000-0+262,30 o długości 1966,05 mb obejmującej działki o nr ewid. 276, 273, 274, 272,278, 277/2 obręb Karwowo, gmina Stawiski

nie stwierdza się potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
      Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Starostę Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
      Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać z aktami sprawy , które znajdują się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
      Po upływie terminu sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: środa, 16 sty 2008 14:16
Data opublikowania: środa, 16 sty 2008 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2008 22:10
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2581 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.