BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach

        Uprzejmie zawiadamiam Pana/ią/,iż postanowieniem z dnia 13 grudnia 2007 r. zwołałam XXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2007r.(sobota) o godz.1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.


Proponowany porządek obrad :


  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 15.12.2007 r.
  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2008 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2008 rok.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka
Data powstania: piątek, 21 gru 2007 12:49
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 13:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 20:12
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3492 razy