BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

XX Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 15 grudnia 2007r.(sobota) o godz.10 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 02.12.2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2008.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2008.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gminy Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: niedziela, 9 gru 2007 12:27
Data opublikowania: niedziela, 9 gru 2007 21:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 20:07
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2317 razy