BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

2 grudnia 2007 r, godz. 1000

Uprzejmie zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 23 listopada 2007 r. zwołałam XIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2007 r., godz. 1000 (niedziela) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.10.2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Stawiski na lata 2007 – 2032”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny dla Powiatu Kolneńskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień podatku od nieruchomości.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: piątek, 23 lis 2007 15:24
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2007 15:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 20:07
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2280 razy