BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam
że zakończono postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1856B Poryte - Hipolitowo - Budy Poryckie - Budy Stawiskie do dr nr 61.

W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy, znajdującymi się w Urzędie Miejskim w Stawiskach, pok. nr 13, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 14 lis 2007 14:47
Data opublikowania: środa, 14 lis 2007 14:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 07:49
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2183 razy