BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamia się
że w dniu 25 października 2007 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr BI. 7331 - 41/07 na obiekty infrastruktury technicznej - budowa dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 200 m3 każdy na terenie stacji uzdatniania wody obejmującym działkę nr 729/2 położonym we wsi Sokoły, gm. Stawiski.

Strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania sie obwieszczenia zapoznać się z wydaną decyzją i wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 31 paź 2007 10:26
Data opublikowania: środa, 31 paź 2007 10:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3324 razy