BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 200 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamia się
że w dniu 28 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na "Budowie dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 200 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie obejmującym część działkę nr 729/2 położonej we wsi Sokoły.

Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zebranymi dokumentami i wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2007 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2007 14:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3106 razy