BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Budowa podziemnej monolitycznej komory pompowni wody podnoszącej ciśnienie na wodociągu grupowym Sokoły.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamia się
że w dniu 28 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na "Budowie podziemnej monolitycznej komory pompowni wody podnoszącej ciśnienie na wodociągu grupowym Sokoły budowa ogrodzenia terenu pompowni" na terenie obejmującym część działki 14 położonych we wsi Żelazki oraz zjazdu z drogi powiatowej (dz.nr 22/1), gm. Stawiski.

Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zebranymi dokumentami i wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2007 13:47
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2007 14:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 3114 razy