BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 3 października 2007 r. została zmieniona decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331 - 48/05/06 z dnia 05 kwietnia 2006 r. na obiekty infrastruktury technicznej - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych we wsi Hipolitowo gm. Stawiski na terenie obejmującym działki:
2/3, 27/5, 27/2, 27/3, 37/2, 37/1, 36/1, 35, 34, 26/12, 26/11, 33, 24/6, 24/2, 25, 23/1, 38, 24/5, 39/1, 40/1, 43/1
w części dotyczącej ustalenia nieruchomości na których planowana jest realizacja inwestycji, uzupełniono o działkę nr 24/4.

Strony mogą w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia zapoznać się z wydanym postanowieniem i wnieść zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Stawisk>

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 4 paź 2007 12:26
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2007 14:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3165 razy