BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadamia się

że w dniu 24 września 2007 r. została zmieniona decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI. 7331 - 49/05/06 z dnia 26 marca 2007 r. na obiekty infrastruktury technicznej - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych we wsi Mieszołki gm. Stawiski polegająca na budowie linii SN-15 kv na odcinku o długości 507 m, przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4 kv oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia o łącznej długości 382 m wraz z przyłączami domowymi na terenie obejmującym działki:
10, 51, 9, 8/2, 8/6, 1/4, 1/3, 34/1, 23/1, 22/1, 21/1, 20/2, 20/1, 19, 18/2, 58, 12/2, 17/2, 11, 8/7, 8/6 i 12/1:
w części dotyczącej ustalenia nieruchomości, na których planowana jest realizacja inwestycji, rozszerzając ich wykaz o działki nr 50/1 i 50/2 stanowiące pasy drogowe dróg gminnych.

Strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia zapoznać się z wydaną decyzją i wnieść odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 27 wrz 2007 08:55
Data opublikowania: czwartek, 27 wrz 2007 10:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2209 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.