BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

28 września 2007 r., godz. 1100 (piątek)

Uprzejmie zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 20 września 2007 r. zwołałam XVI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2007 r., godz. 1100 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Stawiski.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: piątek, 21 wrz 2007 12:29
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2007 13:05
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:19
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2403 razy