BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź.zm./

Burmistrz Stawisk zawiadamia

że dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1856 B Poryte–Hipolitewo -Budy Poryckie – Budy Stawiskie do dr nr 61 na działkach o nr geod. 254/1 , 332, 362, 367,368 grunty wsi Budy Poryckie, nr 183, 273,285 grunty wsi Budy Stawiskie, nr 75 grunty wsi Hipolitewo, nr 46/2 grunty wsi Karwowo, nr 420, 421 grunty wsi Poryte nie stwierdza się potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Starostę Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, można się zapoznać z aktami sprawy , które znajdują się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie terminu sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 04-09- 2007r.

Data powstania: środa, 5 wrz 2007 08:35
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2007 08:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2008 07:49
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2228 razy