BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadamia się

że w dniu 31 sierpnia 2007 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI. 7331 - 28/07 na obiekty infrastruktury technicznej:
Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia na terenie obejmującym działkę 687 oraz części działek ne geod. 300/2, 479/2, 680, 681, 682, 646, 652, 647, 648, 684, 649, 657, 680/1 i 680/2, położonych we wsi Dzierzbia, gm. Stawiski.

Strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia zapoznać się z wydana decyzją i wnieść odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 4 wrz 2007 13:43
Data opublikowania: wtorek, 4 wrz 2007 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3068 razy