BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie przyznawania stypendiów szkolnych na rok szkolny 2007/2008

W dniach 1-15 września br. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008 (załącznik niniejszego ogłoszenia).

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stawiski znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 351 zł. na osobę.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków związanych z pobieraniem nauki przez uczniów w roku szkolnym 2007/2008. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel. 278 55 11.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 wrz 2007 11:02
Data opublikowania: wtorek, 4 wrz 2007 11:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 20:11
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3103 razy