BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Stawiski, dnia 30 lipca 2007 r.
OŚR. 7624 - 7/07

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęło odwołanie mieszkańców wsi Karwowo od decyzji Burmistrza Stawisk Nr 7624 - 7/07 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "KOBYLIN" Nr 1519/1194 na terenie wsi Karwowo nr ewid. gruntów 45/8.

Odwołanie oraz akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Zastępca Burmistrza
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 31 lip 2007 11:41
Data opublikowania: wtorek, 31 lip 2007 12:04
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 13:47
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2294 razy