BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

Sesja odbędzie się w dniu 20 lipca 2007 r. (piątek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach

Uprzejmie zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 10 lipca 2007 r. zwołałam XIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 20 lipca 2007 r. (piątek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu Nr XII/07 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 czerwca 2007 r.
  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Łomża w sprawie stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: poniedziałek, 16 lip 2007 10:09
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2007 10:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sie 2007 10:22
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2313 razy