BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 3 lipca 2007 r.
BI. 7331 - 28/07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 2 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na "Przebudowę zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia" na terenie obejmującym części działek: 300/2 i 479/2 położonych we wsi Dzierzbia.

Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zebranymi dokumentami i wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 3 lip 2007 14:18
Data opublikowania: wtorek, 3 lip 2007 14:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:24
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3279 razy