BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 3 lipca 2007 r.
OŚR. 7624 - 9/07

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46 ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm) Burmistrz Stawisk

zawiadamia

że dla inwestycji polegającej na przebudowie zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia, gm. Stawiski na działkach nr geod. 687, 646, 647, 652, 682, 680, 680/1, 680/2, 681, 648, 649, 684, 657 wydano decyzję umarzającą postępowanie w tej sprawie.

Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie oraz Starostą Powiatowym w Kolnie.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 3 lip 2007 12:00
Data opublikowania: wtorek, 3 lip 2007 12:09
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:23
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2265 razy