BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 2 lipca 2007 r.
OŚR. 7624 - 7/07

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zakończono postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "KOBYLIN" Nr 1519/1194 na terenie wsi Karwowo nr ewid. gruntów 45/8.

W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 2 lip 2007 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lip 2007 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:23
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2389 razy