BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 22 czerwca 2007 r.
OŚR. 7624 - 9/07

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia, gm. Stawiski na działkach ozn. nr geod. 687, 646, 647, 652, 682, 680, 680/1, 680/2, 681, 648, 649, 684, 657 położonych na terenie wsi Dzierzbia.

W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do dnia 27.06.2007 r.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2007 13:16
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2007 13:28
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:23
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2346 razy