BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 18 czerwca 2007 r.
OŚR. 7624-7/07

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ oraz art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm/

ZAWIADAMIAM

że w dniu 2 lipca 2007 r. o godz. 1200 w sali Nr 1 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "KOBYLIN" Nr 1519/1194 na terenie wsi Karwowo Nr ewid. gruntów 45/8 na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa.

Zainteresowani mogą wnosić wyjaśnienia i dokumenty, jak również przedłożyć swoje stanowisko na rozprawie administracyjnej.

BURMISTRZ
Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 19 cze 2007 11:48
Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2007 11:58
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:23
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2324 razy