BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

Sesja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2007 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach

Uprzejmie zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 29 maja 2007 r. zwołałam XI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2007 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr IX/07 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2007 r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/V/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej jako pracodawcy wobec Burmistrza Stawisk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej na lata 2007 - 2009.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu uzytkowego, stanowiącego własność Gminy Stawiski na rzecz ich najemców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Stawiski.
 15. Informacja w sprawie dokonania wyboru ławników sądowych do Sądu rejonowego w Łomży.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: poniedziałek, 4 cze 2007 11:51
Data opublikowania: poniedziałek, 4 cze 2007 12:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sie 2007 10:22
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2322 razy