BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

Uprzejmie zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 16 marca 2007 r. zwołałam VII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 27 marca (wtorek) 2007 r. o godz. 1130 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji oświetlenia ulic i dróg w Gminie Stawiski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia SP Sokoły w Szkołę Filialną SP w Stawiskach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na rok 2007.
 9. Sprawozdanie Komisji Statutowej z pracy nad zmianami w Statucie Gminy.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: piątek, 16 mar 2007 14:33
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2007 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 kwi 2007 11:59
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2264 razy