BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

Zawiadamia się

że w dniu 13 marca 2007 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331 - 79/06/07 na obiekty infrastruktury technicznej:

  • budowa sieci telekomunikacyjnej - kablowej linii światłowodowej relacji JRSU Stawiski - ONU Lisy o długości 4680 m na terenie obejmującym działki Nr:
- 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 985/5, 985/4, 985/3, 985/19, 981, 1040, 1039, 1038, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837/2, 837/1, 836, 835, 834, 833/4, 833/3, 833/2, 832, 831, 830, 829, 828, 822, 821, 225, 816, 814, 813, 815, 710 - położone w obrębie Stawiski,
- 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124/2, 124/1, 123, 122, 118, 117, 116, 99, 98, 253, 30, 28, 29, 246, 14, 13, 12/1, 12/2, 10, 9, 8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 82, 81, 80/2, 80/1, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 79/1, 252, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64 - położonych w obrębie Cedry,
- 28, 56/158, 71, 5, 63, 59, 12, 13, 57, 14, 16 - położonych w obrębie Lisy

Strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia zapoznać się z wydaną decyzją i wnieść odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 16 mar 2007 10:38
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2007 13:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:25
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3398 razy