BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamia się

że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci telekomunikacyjnej - kablowej linii światłowodowej relacji JRSU Stawiski - ONU Lisy o długości 4680 m na terenie obejmującym działki oznaczone numerami:

  • 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 985/5, 985/4, 985/3, 985/19, 981, 1040, 1039, 1038, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837/2, 837/1, 836, 835, 834, 833/4, 833/3, 833/2, 832, 831, 830, 829, 828, 822, 821, 225, 816, 814, 813, 815, 710 położonych w obrębie Stawiski,
  • 30, 129, 128, 127, 126, 125, 124/2, 124/1, 123, 122, 118, 117, 116, 99, 98, 253, 30, 28, 29, 246, 14, 13, 12/1, 12/2, 10, 9, 8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 82, 81, 80/2, 80/1, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 79/1, 252, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64 - położonych w obrębie Cedry
  • 28, 56/158, 71, 5, 63, 59, 12, 13, 57, 14, 16 - położonych w obrębie Lisy

W związku z powyższym można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do dnia 09 marca 2007 r. do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, pok. Nr 13.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2007 12:01
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2007 13:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 11:25
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3573 razy